Profesjonell sykkeltilpasser Ådne Orstad

 • Bachelorgrad ortopediingeniørfag

  • Anatomi

  • Sykdomslære

  • Biomekanikk

 • 20 års erfaring som syklist

  • Landslagsrytter i 6 år

 • Retül Certified Fitter

RetulCompetitor

retul